Forskningsnytt: Velferd hos hest

Hva er godt hestehold? Norsk Veterinærtidsskrift nr 7/2010 har publisert en artikkel som gjennomgår implikasjoner ved anerkjente kriterier for velferd hos hest. Artikkelforfatterne er Mejdell CM, Grøndahl AM, Ihler CF, Knævelsrud T. Artikkelen tar for seg hestens naturlige behov, og hvordan menneskets hold av hest må ta tilbørlige hensyn til disse. Et sammendrag av artikkelen får du her.

Les videre

Forskningsnytt: Magesår hos distanseritthester

Det er gjort få studier om distanseritthester er like plaget av magesår som andre sportshester. Riktignok er det vist at to av tre hester som deltok i et distanseritt på mellom 50 og80 km hadde magesår. Men hvordan står det til hos distanseritthester som konkurrerer på høyere nivå?

Les videre

Forskningsnytt: Støv i stallen

Høysilage eller fuktig høy, god utluftning og flis i boksen. Det er forskernes anbefalinger etter ny studie om støv i stallen.   

Les videre

Forskningsnytt: Hesten trenger høy

Hesten er gresseter, og hestens organisme, instinkter og atferd er gjennom årtusener tilpasset livet som nettopp det. Hestens naturlige kosthold er planter med høyt fiberinnhold og lavt kaloriinnhold. 

Det betyr også at hestens naturlige hovedbeskjeftigelse er å finne, «plukke» og tygge mat. Hva betyr det for hestens velferd dersom den nektes tilgang til denne levemåten?    Les videre

Forskningsnytt: Omsorg for hest med osteoartritt

-En hest med mild til moderat osteoartritt kan være aktiv på et rimelig nivå – også i ganske høy alder. Forutsetningen er at eieren er klar over hva lidelsen innebærer, og er villig til å justere bruken deretter.

Dette sier Janny C. deGrauw ved Utrecht universitet i Nederland til nettstedet theHorse.com. Hun er medforfatter til artikkelen «Pain in osteoarthritis» som ble publisert i desember 2010 i Veterinary Clinics of North America.   Les videre